Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας

Επισκόπηση

 • Για Τουρισμό: Menschen im Beruf Tourismus
 • Για επιχειρήσεις: DaF im Unternehmen
 • Ιατρική Ορολογία: Menschen im Beruf Medizin
 • Τμήμα Ενηλίκων Ταχύρυθμων: Πιστοποίηση στο κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Α1 – A2: Deutsch im Nu – Klipp und Klar
  B1 – B2: Meine Grammatik – B spezial.

 

Η Γερμανική γλώσσα είναι η περισσότερο ομιλούμενη μητρική γλώσσα στην Ευρώπη (100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι) και αποτελεί επίσης επίσημη Γλώσσα εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος της Γερμανικής Γλώσσας ισχυροποιήθηκε με την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ένταξη χωρών της Aνατολικής Ευρώπης (όπως Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία), όπου η Γερμανική αποτελεί τη βασική ξένη γλώσσα από πλευράς παρουσίας στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και από πλευράς αριθμού ομιλητών ως ξένη γλώσσα.

Στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής, της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης, η Γερμανική Γλώσσα διδάσκεται σε ολοένα και περισσότερους μαθητές.

Η Γερμανική είναι επίσημη γλώσσα στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανόφωνη Κοινότητα του Βελγίου, το Νότιο Τυρόλο (Ιταλία), τη Σιλεσία (Πολωνία) και το Βατικανό (Ελβετική Φρουρά).

Η Γερμανική Γλώσσα αποτελεί μια ιδιαίτερα προσιτή γλώσσα για τον ελληνόφωνο μαθητή και έχει τεκμηριωμένα αποδειχτεί ότι οι δυο γλώσσες παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες. Εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά με τη γλώσσα μας τόσο στη δομή της γραμματικής και τη σύνταξη όσο και στον τρόπο σκέψης.

Τέλος, αν τα Αγγλικά αποτελούν ένα “must”, τα Γερμανικά αποτελούν σίγουρα ένα “plus” σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο παγκοσμιοποιούμενο περιβάλλον. Παρότι η γνώση της Αγγλικής θεωρείται σήμερα αυτονόητη, οι δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας βελτιώνονται σημαντικά με τη γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και μάλιστα της Γερμανικής που εξακολουθεί να είναι δεύτερη στη λίστα προτιμήσεων.

Πληροφορίες Τμήματος
 • Ηλικίες8+
 • Διάρκεια50 λεπτά
Φόρμα Επικοινωνίας

  Lower (B2) – Advanced (C1) – Proficiency (C2)

  Επισκόπηση

  • Upper-Intermediate
  1. Lower (B2) με διάρκεια 5 ώρες εβδομαδιαίως
  2. Advanced (C1) με διάρκεια 4 ή 5 ώρες εβδομαδιαίως (αναλόγως του αριθμού των μαθητών που βρίσκονται στο τμήμα)
  3. Proficiency (C2) με διάρκεια 4 ή 5 ώρες εβδομαδιαίως (αναλόγως του αριθμού των μαθητών που βρίσκονται στο τμήμα)

  Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούμε – τα tests, τα mockexamsκαι η παρακολούθηση DVDsμε πραγματικούς υποψηφίους – παρέχουν στους μαθητές την κατάλληλη προετοιμασία για την επιτυχία στις εξετάσεις. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για την παρακολούθηση ιδιαιτέρων μαθημάτων.

  Οι μαθητές ολοκληρώνουν τη μάθηση των γραμματικών φαινομένων και του λεξιλογίου και ξεκινάει η προετοιμασία για την απόκτηση πτυχίων.

  Έτσι ολοκληρώνεται ο μαθησιακός κύκλος ο οποίος οδηγεί στις εξετάσεις για τα αναγνωρισμένα πτυχία που οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ως εφόδια στην καριέρα τους. Η αμέριστη βοήθεια μας καθώς και ο τρόπος  διδασκαλίας μας, έχει αποτελέσει την βάση για την 100% επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις απόκτησης πτυχίων!

  Πληροφορίες Τμήματος
  • Ηλικίες12+
  • Διάρκεια 50 λεπτά
  Φόρμα Επικοινωνίας

   Senior (A – B – C – D – E) Τμήματα

   Επισκόπηση

   • Pre-Intermediate
   1. Class A
   2. Class B

   Στις 2 αυτές τάξεις οι μαθητές χρησιμοποιούν ολοκληρωμένα τις 4 δεξιότητες (4 skills): Reading, Listening, Speaking, Writing.

   • Intermediate
   1. Class C
   2. Class D
   3. Class E

   Στις τάξεις C και ολοκληρώνεται η διδασκαλία της γραμματικής. Η τάξη E (PreLower) είναι στο επίπεδο B1 και πολλές φορές γίνεται από τους μαθητές σε θερινά εντατικά τμήματα, προετοιμάζοντάς τους για την τάξη του Lower (επίπδο B2).

   Σε αυτά τα επίπεδα τα παιδιά αποκτούν γερές βάσεις στην Γραμματική και στην Έκθεση. Έτσι αρχίζουν να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με χρήση σωστού συντακτικού.

   Γίνεται συστηματική διδασκαλία των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (Κατανόηση κειμένου, Προφορικός Λόγος, Ακουστική Αντίληψη, Γραπτός Λόγος).

   Ολοκληρώνονται οι βασικές δομές της Γραμματικής και του Συντακτικού και καλύπτεται το λεξιλόγιο που επιτρέπει τη συνομιλία του μαθητή σε φιλικό περιβάλλον.

   Τέλος καλύπτεται η ύλη με στόχο την ομαλή ένταξη στα τμήματα προετοιμασίας ξενόγλωσσων πτυχίων.

   Πληροφορίες Τμήματος
   • Ηλικίες9+
   • Διάρκεια50 λεπτά
   Φόρμα Επικοινωνίας