Επισκόπηση

  • Pre-Intermediate
  1. Class A
  2. Class B

Στις 2 αυτές τάξεις οι μαθητές χρησιμοποιούν ολοκληρωμένα τις 4 δεξιότητες (4 skills): Reading, Listening, Speaking, Writing.

  • Intermediate
  1. Class C
  2. Class D
  3. Class E

Στις τάξεις C και ολοκληρώνεται η διδασκαλία της γραμματικής. Η τάξη E (PreLower) είναι στο επίπεδο B1 και πολλές φορές γίνεται από τους μαθητές σε θερινά εντατικά τμήματα, προετοιμάζοντάς τους για την τάξη του Lower (επίπδο B2).

Σε αυτά τα επίπεδα τα παιδιά αποκτούν γερές βάσεις στην Γραμματική και στην Έκθεση. Έτσι αρχίζουν να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με χρήση σωστού συντακτικού.

Γίνεται συστηματική διδασκαλία των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (Κατανόηση κειμένου, Προφορικός Λόγος, Ακουστική Αντίληψη, Γραπτός Λόγος).

Ολοκληρώνονται οι βασικές δομές της Γραμματικής και του Συντακτικού και καλύπτεται το λεξιλόγιο που επιτρέπει τη συνομιλία του μαθητή σε φιλικό περιβάλλον.

Τέλος καλύπτεται η ύλη με στόχο την ομαλή ένταξη στα τμήματα προετοιμασίας ξενόγλωσσων πτυχίων.

Πληροφορίες Τμήματος
  • Ηλικίες9+
  • Διάρκεια50 λεπτά
Φόρμα Επικοινωνίας