Επισκόπηση

  • Upper-Intermediate
  1. Lower (B2) με διάρκεια 5 ώρες εβδομαδιαίως
  2. Advanced (C1) με διάρκεια 4 ή 5 ώρες εβδομαδιαίως (αναλόγως του αριθμού των μαθητών που βρίσκονται στο τμήμα)
  3. Proficiency (C2) με διάρκεια 4 ή 5 ώρες εβδομαδιαίως (αναλόγως του αριθμού των μαθητών που βρίσκονται στο τμήμα)

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούμε – τα tests, τα mockexamsκαι η παρακολούθηση DVDsμε πραγματικούς υποψηφίους – παρέχουν στους μαθητές την κατάλληλη προετοιμασία για την επιτυχία στις εξετάσεις. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για την παρακολούθηση ιδιαιτέρων μαθημάτων.

Οι μαθητές ολοκληρώνουν τη μάθηση των γραμματικών φαινομένων και του λεξιλογίου και ξεκινάει η προετοιμασία για την απόκτηση πτυχίων.

Έτσι ολοκληρώνεται ο μαθησιακός κύκλος ο οποίος οδηγεί στις εξετάσεις για τα αναγνωρισμένα πτυχία που οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ως εφόδια στην καριέρα τους. Η αμέριστη βοήθεια μας καθώς και ο τρόπος  διδασκαλίας μας, έχει αποτελέσει την βάση για την 100% επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις απόκτησης πτυχίων!

Πληροφορίες Τμήματος
  • Ηλικίες12+
  • Διάρκεια 50 λεπτά
Φόρμα Επικοινωνίας