Επισκόπηση

Είναι σημαντικό να δώσουμε τη δυνατότητα σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας να έρθουν σε επαφή με μια – τουλάχιστον – ξένη γλώσσα καθώς τα πλεονεκτήματα υπερτερούν των μειονεκτημάτων.

Αν και το πιο συνηθισμένο ερώτημα γονέων έγκειται  στο γεγονός οτι τα παιδιά δεν έχουν μάθει ακόμα τη μητρική τους γλώσσα  με επακόλουθο τη σύγχυση μεταξύ των δύο γλωσσών, θα λέγαμε οτι αυτός είναι και ο κύριος σκοπός της πρώιμης εκμάθησης ξένων γλωσσών.  Τα παιδιά μπορούν να εκτεθούν σε μια άλλη γλώσσα –εκτός της μητρικής – καθώς δε μπερδεύονται αλλά έχουν την εγγενή δυνατότητα να ξεχωρίζουν και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα που τους ζητάται αναλόγως. Άλλωστε, ο τρόπος διδασκαλίας σε μικρά παιδιά διαφέρει από εκείνον των μεγαλύτερων παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων.

Σε ειδικά διαμορφωμένους  χώρους  (teaching room, playroom, play yard) η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε μικρά παιδιά γίνεται με τρόπο παιγνιώδη, με δραστηριότητες διασκεδαστικές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ηλικίας τους. Το διδακτικό προσωπικό (κατάλληλα καταρτισμένο), η τεχνική υποδομή (ασφάλεια, φωτισμός, παιδικό μπάνιο), η τεχνολογική υποστήριξη (Ιnternet, διαδραστικός πίνακας), το κατάλληλο περιβάλλον, όλα συνηγορούν ώστε να προσφέρουν στο μικρό παιδί την πρώτη του θετική εμπειρία σε μια ξένη γλώσσα. Στόχος τα παιδιά να νιώθουν ενθουσιασμό και χαρά στα πλαίσια της μάθησης και να προσπαθούν να επικοινωνήσουν στη γλώσσα-στόχο. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία τολμούν να πειραματίζονται και να προσπαθούν, ακόμα και αν κάνουν λάθη. ‘Οταν τα παιδιά δε νιώθουν πίεση και φόβο για το γνωστικό αντικείμενο, αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό που θα τα βοηθήσει αργότερα κατά τη σχολική τους ηλικία. Ένα ακόμα πλεονέκτημα της πρώιμης εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας είναι οτι τους δίνεται η δυνατότητα να παρατηρήσουν το φωνολογικό σύστημα, τη δομή , το λεξιλόγιο και τη γραμματική της γλώσσας στόχου, να τα οικιοποιηθούν και να τα προσαρμόσουν στις δικές τους εσωτερικές δομές. 

Οι μαθητές ακούν τον διδάσκοντα να χρησιμοποιεί τη γλώσσα-στόχο σε ποικιλία δραστηριοτήτων με σκοπό να κατανοήσουν και κατ’επέκταση να επικοινωνήσουν στην ξένη γλώσσα. Το παιδί σε αυτή την ηλικία είναι πιθανό να περάσει μια ‘σιωπηλή περίοδο’ κατά την οποία υπόκειται σε μια μακρά ή βραχία ακουστική περίοδο προτού παράγει προφορικό λόγο. Ο διδάσκων ενισχύει, διευκολύνει, ενισχύει – κατά τη διάρκεια της μάθησης – την προφορά, επικοινωνία και αυτοπεποίθηση των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Class Detail
  • Ηλικίες5+
  • Διάρκεια50 λεπτά
Φόρμα Επικοινωνίας