Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας

Επισκόπηση

 • Για Τουρισμό: Menschen im Beruf Tourismus
 • Για επιχειρήσεις: DaF im Unternehmen
 • Ιατρική Ορολογία: Menschen im Beruf Medizin
 • Τμήμα Ενηλίκων Ταχύρυθμων: Πιστοποίηση στο κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Α1 – A2: Deutsch im Nu – Klipp und Klar
  B1 – B2: Meine Grammatik – B spezial.

 

Η Γερμανική γλώσσα είναι η περισσότερο ομιλούμενη μητρική γλώσσα στην Ευρώπη (100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι) και αποτελεί επίσης επίσημη Γλώσσα εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος της Γερμανικής Γλώσσας ισχυροποιήθηκε με την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ένταξη χωρών της Aνατολικής Ευρώπης (όπως Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία), όπου η Γερμανική αποτελεί τη βασική ξένη γλώσσα από πλευράς παρουσίας στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και από πλευράς αριθμού ομιλητών ως ξένη γλώσσα.

Στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής, της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης, η Γερμανική Γλώσσα διδάσκεται σε ολοένα και περισσότερους μαθητές.

Η Γερμανική είναι επίσημη γλώσσα στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανόφωνη Κοινότητα του Βελγίου, το Νότιο Τυρόλο (Ιταλία), τη Σιλεσία (Πολωνία) και το Βατικανό (Ελβετική Φρουρά).

Η Γερμανική Γλώσσα αποτελεί μια ιδιαίτερα προσιτή γλώσσα για τον ελληνόφωνο μαθητή και έχει τεκμηριωμένα αποδειχτεί ότι οι δυο γλώσσες παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες. Εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά με τη γλώσσα μας τόσο στη δομή της γραμματικής και τη σύνταξη όσο και στον τρόπο σκέψης.

Τέλος, αν τα Αγγλικά αποτελούν ένα “must”, τα Γερμανικά αποτελούν σίγουρα ένα “plus” σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο παγκοσμιοποιούμενο περιβάλλον. Παρότι η γνώση της Αγγλικής θεωρείται σήμερα αυτονόητη, οι δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας βελτιώνονται σημαντικά με τη γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και μάλιστα της Γερμανικής που εξακολουθεί να είναι δεύτερη στη λίστα προτιμήσεων.

Πληροφορίες Τμήματος
 • Ηλικίες8+
 • Διάρκεια50 λεπτά
Φόρμα Επικοινωνίας

  Τμήματα Ενηλίκων

  Επισκόπηση

  H Αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη για κάθε είδους εργασία, αλλά και για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους τομείς. 

  Επίσης αποτελεί το μέσο επικοινωνίας εκατομμυρίων ανθρώπων στις καθημερινές και επιχειρησιακές τους συναλλαγές, καθιστώντας την πρώτη στις προτιμήσεις των σπουδαστών και των εργαζομένων.

  Το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να αξιολογήσει κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να επιλέξει ένα πρόγραμμα εκμάθησης της ξένης γλώσσας που τον ενδιαφέρει, είναι προφανώς η ποιότητα σπουδών και η καταλληλότητα του προγράμματος (εκπαιδευτικό υλικό / ύλη / επίπεδο καθηγητών / ευελιξία στα ωράρια / αντιμετώπιση σπουδαστή). Το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να αξιολογηθεί είναι η διάρκεια του προγράμματος.

  Η 25χρονη εμπειρία μας με τους πολυάριθμους επιτυχόντες μας είναι η εγγύηση που σας παρέχουμε με τα προγράμματα σπουδών για τις πιστοποιήσεις στην Αγγλική γλώσσα.

  Τα προγράμματά μας είναι ευέλικτα και διασφαλίζουν την επιτυχημένη προετοιμασία των σπουδαστών μας, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή στοχεύουν σε καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

  Πληροφορίες Τμήματος
  • Ηλικίες18+
  • Διάρκεια50 λεπτά
  Φόρμα Επικοινωνίας