Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινάνε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.
Καθημερινά 10:00 – 12:00 και 18:00 – 20:00