Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές ξεκινάνε Δευτέρα 6/9/21

10:00 – 12:00 & 19:00 – 21:00

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  20/9

Καλή σχολική χρονιά